Privacy Policy

Privacy policy Afspraak-Maker

 

Inleiding

1.1. Afspraak-Maker biedt consumenten de mogelijkheid om online afspraken te maken bij verschillende dienstverleners, zoals kappers, schoonheidsspecialisten, autogarages, tandartsen of huisartsen. Op de website van de dienstverlener kan de consument gewenste diensten selecteren, contactgegevens invullen en een afspraak plannen. Direct na het boeken ontvangt de consument een bevestiging per e-mail en/of SMS. Bovendien ontvangt de consument één of twee dagen voor de afspraak een herinnering, afhankelijk van de instellingen van de dienstverlener. De diensten van Afspraak-Maker worden hierna aangeduid als de “Diensten”.

 

1.2. Afspraak-Maker streeft naar een transparant privacybeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van consumenten (en de bij ons aangesloten dienstverleners) die van onze diensten gebruikmaken. Dit beleid wordt beschreven in onze privacyverklaring (“Privacyverklaring”). Afspraak-Maker houdt zich altijd aan de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1.3. De website www.afspraak-maker.nl en het online reserveringssysteem zijn eigendom van en worden beheerd door Afspraak-Maker.

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

2.1. Afspraak-Maker verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van consumenten ten behoeve van de dienstverleners met de volgende doeleinden: (i) om de dienstverleners in staat te stellen contact op te nemen met de consument met betrekking tot de geboekte afspraak, en (ii) om de consument een bevestiging en later een herinnering van de afspraak te sturen, één of twee dagen voor de geplande afspraak.

2.2. Gegevensretentie door derden komt alleen voor wanneer een extra functionaliteit wordt geactiveerd (bijvoorbeeld synchronisatie met Google / Outlook, integratie met Mailchimp / Zoom of een sms-service) door de dienstverlener. De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van het type gegevens en het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. De gegevens worden alleen bewaard voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken die zijn uiteengezet in het privacybeleid van de dienstverlener, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

 

2.3. Behalve zoals beschreven, zal Afspraak-Maker geen persoonsgegevens van consumenten aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

2.4. De dienstverleners blijven te allen tijde eigenaar van de gegevens.

 

Cookies

3.1. Bij het bezoeken van de Afspraak-Maker website registreert Afspraak-Maker het bezoek met behulp van ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen, waardoor informatie beschikbaar komt over het gebruik van de Afspraak-Maker website en waarmee voorkeuren, gebruikersnamen en wachtwoorden onthouden kunnen worden. De informatie die via cookies wordt verzameld, kan alleen gekoppeld worden aan een computer en niet aan een specifieke gebruiker. Het is dus niet mogelijk om de identiteit van de bezoeker te achterhalen. Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd, maar dit kan de optimale werking van de Afspraak-Maker website belemmeren.

 

3.2. Wanneer een consument via de website van een aangesloten dienstverlener een afspraak maakt, registreert Afspraak-Maker het bezoek met behulp van ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de consument worden opgeslagen, waardoor de stappen voor het maken van een afspraak worden onthouden. De informatie die via cookies wordt verzameld, kan alleen gekoppeld worden aan een computer en niet aan een specifieke consument. Het is dus niet mogelijk om de identiteit van de consument daarmee te achterhalen. Consumenten hebben de mogelijkheid om hun browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd, maar dit kan het proces van het maken van een afspraak beïnvloeden.

 

3.3. Afspraak-Maker voldoet aan de cookiewetgeving en maakt alleen gebruik van functionele cookies, geen van 3rd-party cookies, voor het maken van afspraken door consumenten via de websites van dienstverleners. Voor de eigen website van Afspraak-Maker, www.afspraak-maker.nl, worden cookies gebruikt ten behoeve van Google Analytics.

 

Bekijk hier ons cookiebeleid.

 

Veiligheid van persoonsgegevens

4.1. Afspraak-Maker treft passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens van consumenten adequaat beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Een voorbeeld hiervan is een beveiligde https-verbinding, waardoor gegevens versleuteld worden verzonden. Afspraak-Maker kan echter geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet worden verzonden altijd 100% veilig zijn.

Indien gewenst kunnen we een bewerkersovereenkomst opstellen tussen uw en onze organisatie, waarin we vastleggen hoe wij de data verwerken en beschermen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

5.1. Afspraak-Maker zal persoonsgegevens van consumenten en dienstverleners niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Zodra persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zal Afspraak-Maker deze gegevens verwijderen of alle identificeerbare kenmerken daaruit verwijderen.

5.2. Op verzoek van de dienstverlener zal Afspraak-Maker direct gegevens verwijderen. De dienstverlener heeft ook zelf de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwijderen, waarbij deze gegevens na twee dagen (back-ups) onherroepelijk worden verwijderd.

 

5.3. Gebruikers van de diensten van de dienstverlener dienen hun verzoek tot het verwijderen van gegevens te richten aan de desbetreffende dienstverlener.

 

Inzage in en correctie/verwijdering van persoonsgegevens

  1. Op verzoek van de consument en/of dienstverlener zal Afspraak-Maker binnen een termijn van vier weken schriftelijk inzage geven in welke persoonsgegevens van de betreffende consument en/of dienstverlener worden verwerkt. Op verzoek en indien noodzakelijk zal Afspraak-Maker de persoonsgegevens van een consument en/of dienstverlener corrigeren of verwijderen binnen de geldende termijnen.

 

Wijzigingen

  1. Als Afspraak-Maker om welke reden dan ook wijzigingen aanbrengt in het privacybeleid, zullen deze wijzigingen onmiddellijk worden gepubliceerd op www.afspraak-maker.nl. De laatste wijziging heeft op 8 November 2023 plaatsgevonden.

 

Vragen en verzoeken om informatie

  1. Vragen en verzoeken om informatie kunnen worden gericht aan Afspraak-Maker per e-mail naar info@afspraak-maker.nl.